flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням зборів суддів

Галицького районного суду м. Львова

від 21 жовтня 2015 року № 7 

 

ЗАСАДИ

використання автоматизованої системи документообігу

Галицького районного суду м. Львова

 

  1. Загальні положення

1.1. Засади використання автоматизованої системи документообігу (АСД) Галицького районного суду м. Львова розроблені на виконання вимог Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 2 квітня 2015 р. №25 (із змінами (далі – Положення), не можуть суперечити його нормам та визначають особливості функціонування автоматизованої системи документообігу у даному суді.

1.2. Автоматизована система забезпечує автоматизацію технологічних процесів обробки інформації в суді, а саме:

реєстрацію та розподіл вхідної кореспонденції, реєстрацію вихідної кореспонденції, а також внутрішніх документів суду;

розподіл судових справ між суддями (колегіями суддів), визначення запасного судді, слідчого судді, присяжних та народних засідателів;

взяття на контроль та здійснення контролю за виконанням вхідних та внутрішніх документів суду, інформування голови суду, керівника апарату суду та особи, відповідальної за опрацювання документа, про закінчення строків його виконання;

фіксування етапів проходження документів до їх передачі в електронний архів, а також передачі судових справ з однієї судової інстанції до іншої;

реєстрацію процесуальних дій та документів у судовій справі;

контроль за дотриманням процесуальних строків розгляду судової справи та інформування головуючого судді (судді-доповідача), голови суду та секретаря судової палати про закінчення цих строків;

використання ЕЦП для підписання оригіналу електронного документа суду;

оперативний пошук судових справ та документів за їх реквізитами;

індексацію документів та їх контекстний пошук;

виготовлення та видачу копій судових рішень та виконавчих документів на підставі даних, що містяться в автоматизованій системі, в тому числі надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних судових рішень;

зберігання текстів судових рішень та інших документів, створених у автоматизованій системі;

відправку оригіналів електронних судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень;

надання в установленому законом порядку інформації про стан розгляду судових справ;

підготовку та автоматичне формування статистичних даних, узагальнюючих, аналітичних показників, отриманих на підставі внесеної до автоматизованої системи інформації;

надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень);

передачу судових справ до електронного архіву;

надсилання оригіналів електронних документів суду до державних реєстрів та інформаційних систем інших державних органів і установ.

1.3. У Галицькому районному суді м. Львова використовується комп’ютерна програма «Д-3».

1.4. Користувачами КП «Д-3» є судді, помічники суддів, працівники апарату суду і технічний адміністратор, функціональні обов’язки та права яких визначаються наказом голови суду та/або керівника апарату. Користувачі КП «Д-3» вносять до бази даних автоматизованої системи інформацію в межах наданих їм прав.

1.5. Використання ЕПЦ уповноваженими на це користувачами автоматизованої системи здійснюється в порядку, визначеному Законом України «Про електронний цифровий підпис».

  1. Розподіл судових справ між суддями

2.1. Розподіл судових справ між суддями здійснюється за правилами та в порядку, встановленими Положенням про автоматизовану систему документообігу суду.

У суді може застосовуватися:

автоматизований розподіл судових справ під час реєстрації відповідної судової справи;

пакетний автоматизований розподіл судових справ після реєстрації певної кількості судових справ;

розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

повторний автоматизований розподіл судових справ.

2.2. Автоматизований розподіл судових справ  між суддями (колегіями суддів) здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів, у тому числі спеціалізації зі здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх. За допомогою автоматичного розподілу визначається також запасний суддя та слідчий суддя.

Клопотання, які підлягають розгляду слідчим суддею в порядку КПК України по одному кримінальному провадженню передаються раніше визначеному слідчому судді. В разі відсутності слідчого судді, який вже розглядав клопотання по одному кримінальному провадженні, здійснюється автоматичний розподіл такого клопотання. Встановлюється чергування слідчих суддів у вихідні та святкові дні відповідно до графіку чергування в алфавітному порядку (затверджується розпорядженням голови суду). 

(частина 2  пункту 2.2. змінена
згідно з рішенням зборів суддів від 11 січня 2017 р. № 1)

Здійснювати автоматичний розподіл заяв та клопотань про застосування ЗУ «Про амністію»

У випадках, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, автоматизованою системою здійснюється автоматичне визначення присяжних з числа осіб, які внесені до списку присяжних. У випадках, визначених Цивільним процесуальним кодексом України, автоматизованою системою здійснюється автоматичне визначення народних засідателів, які внесені до списку. 

2.2.1 Здійснювати автоматичний розподіл клопотань, які надходять в межах двох і більше кримінальних провадженнях відносно одної особи.

(Підпункт 2.2.1 пункту 2.2. доповнено
згідно з рішенням зборів суддів від 02 грудня 2015 р. № 10)

 2.3. Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді передаються справи про:

- скасування заходів забезпечення позову;

- розгляд заяв про забезпечення доказів;

- повернення судового збору;

- роз’яснення судового рішення;

- виправлення описки;

- винесення додаткового рішення;

- відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження;

- запити (клопотання) про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні;

- усі клопотання органу досудового розслідування до слідчого судді у кримінальному провадженні;

- подання, заяви, звернення в порядку виконання рішень в справах про адміністративні правопорушення;

- протоколи про адміністративне правопорушення при їх повторному скеруванні в суд  після доопрацювання відповідно до постанови судді;

- судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила декілька адміністративних правопорушень, якщо ці справи надійшли в один день.

(доповнено рішенням зборів суддів №4 від 10.07.2019) 

- раніше визначеному в судовій справі головуючому судді передаються справи, які розглядаються в порядку ЦПК України, КАС України та КПК України, які були повернуті, залишені без розгляду, відкрито провадження у справі або було відмовлено у їх відкритті і рішення в яких скасовані апеляційною інстанцією, якщо дані скасовані процесуальні рішення не перешкоджають подальшій участі даного судді у розгляді справи. 

 (Пункт 2.3. доповнено

Згідно з рішенням зборів суддів від 11 травня 2015 р. №4)

(Пункт 2.3. змінено

Згідно з рішенням зборів суддів від 15 червня 2016 р. №6)

(частину 2 пункту 2.3. виключено
згідно з рішенням зборів суддів від 22 березня 2017 р. № 2)

 У випадку, коли суддя, якому мала би бути передана справа, вже не працює в цьому суді (не має повноважень судді). Здійснювати автоматичний розподіл справ, визначених п.2.3.44 Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

 (Пункт 2.3. доповнено 
згідно з рішенням зборів суддів від 11 листопада 2015 р. № 8)

Справи, які розглядаються в порядку ЦПК України чи КАС України і скеровуються за підсудністю в інший суд, а потім повертаються до Галицького районного суду м.Львова, передаються раніше визначеному судді.

(Пункт 2.3. доповнено 
згідно з рішенням зборів суддів від 22 листопада 2021 р. № 3)

 2.3.1 Здійснювати у всіх випадках автоматичний розподіл заяв (клопотання), пов'язаних із виконанням судових рішень, передбачених статтями 368–373, 378 Цивільного процесуального кодексу України, статтями 117, 119–121, 121-2, 122 Господарського процесуального кодексу України, статтями 259–264, 267 (крім частини дев’ятої статті 267) Кодексу адміністративного судочинства України, статтею 535 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення у випадку відсутності головуючого судді у справі.

(Підпункт 2.3.1 пункту 2.3. доповнено
згідно з рішенням зборів суддів від 02 грудня 2015 р. № 10)

2.3.2. Не розподіляти щодо конкретного слідчого судді клопотання (як раніше визначеному слідчому судді), що надійшли:

(Пункт 2.3.2. доповнено

згідно з рішенням зборів суддів від 20.05.2019 р. №3)

 2.4. Спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ визначається зборами суддів.

2.5. Склад колегій суддів для кожної судової справи (провадження) визначається автоматизованою системою. У разі неможливості виконання суддею, який входить до складу колегії суддів, обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо), повторний автоматизований розподіл судових справ не здійснюється.

2.6. Ч.3 п.2.3.25 Положення про автоматизовану систему документообігу суду застосовувати виключно за погодженням зі зборами суддів.

(частина 2 пункту 2.6. включено
згідно з рішенням зборів суддів від 11 січня 2017 р. № 1)

 Скарги, подані до суду в порядку ст.303 КПК України, не призначаються до повторного автоматичного розподілу, якщо провадження вже відкрито і справу призначено до розгляду суддею, який визначений АСДС, і який перебуває на навчанні, відрядженні, відпустці чи тимчасово непрацездатний.

Якщо скарга передана судді, який не відкрив провадження по такій і перебуває на навчанні, відпустці, відрядженні або тимчасово непрацездатний – повторний автоматичний розподіл справ здійснюється на підставі розпорядження керівника апарату суду.

(Підпункт 2.6.1 пункту 2.6. виключено
згідно з рішенням зборів суддів від 26 вересня 2016 р. № 9)

 2.7. У разі знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (вирішення питання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, клопотання слідчого, прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, клопотання про надання дозволу на обшук чи огляд житла тощо), за винятком можливості передачі таких раніше визначеному судді (слідчому судді), здійснюється зборами суддів. Якщо збори суддів є неповноважними, то розподіл зазначених вище судових справ, здійснюється головою суду.