flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила поведінки у приміщенні Галицького районного суду м. Львова

Дані Правила є встановленими у суді правилами, у розумінні диспозиції ст.1853 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно, за порушення вказаних Правил громадяни – відвідувачі приміщення суду, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за неповагу до суду та порушенням порядку під час судових засідань.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням зборів суддів Галицького районного

суду м. Львова від 13.01.2016 № 1

(зі змінами від 23.05.2019)

 

ПРАВИЛА

поведінки у приміщенні Галицького районного суду м. Львова

 

  1. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають поведінку громадян в приміщенні Галицького районного суду м. Львова (далі – суд у відповідних відмінках).

1.2. Правила розроблені згідно з нормами діючого законодавства, регламентуючими відправлення правосуддя судами України, а також іншими нормативно - правовими актами з метою:

-   забезпечення умов для реалізації конституційного права громадян на судовий захист;

-   забезпечення безпеки громадян при відвідуванні ними суду, а також суддів та працівників апарату суду;

-   дотримання встановленого порядку в будівлі та службових приміщеннях суду.

 

  1. Визначення термінів

2.1. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

 Під будинком (або приміщенням) суду розуміється окремо розташована будівля або частина будівлі, в якому знаходяться зали для проведення судових засідань, службові кабінети для суддів та працівників апарату суду, а також інші приміщення, які необхідні для забезпечення діяльності суду (службові приміщення).

Під залом судового засідання розуміється приміщення призначене для проведення судового засідання.

Відвідувачем суду визнається будь яка фізична особа, яка тимчасово знаходиться в будівлі (приміщенні) суду, як учасник судового процесу, а також у зв'язку з виконанням службових обов'язків, для якої суд не є постійним місцем роботи.

 

  1. Заходи безпеки в суді

3.1. З метою попередження та запобігання адміністративних правопорушень, забезпечення власної безпеки суддів, працівників апарату суду і відвідувачів:

 - заборонено внесення громадянами у приміщення суду будь - яких колючих, ріжучих чи рубаючих предметів, або інструментів (ножів, сокир, кіс, сап, швайок, ножиць, молотків, в'язальних спиць, тощо), холодної та вогнепальної зброї, будь - яких видів газової зброї (пістолетів, газових балонів тощо), зброї під гумову кулю, дитячої іграшкової зброї, вибухових засобів та речовин, спиртних напоїв, наркотичних засобів, консервів у металічній та скляній тарі, будь - яких рідин окрім води та безалкогольних напоїв;

 -  заборонено проходження до приміщення суду з собаками, котами та іншими домашніми, чи хижими тваринами та птицею;

 - заборонено проходження до приміщення суду громадян з будь - якими візками, велосипедами та сумками, валізами чи іншими предметами розміром більш як: 40см х 15 см х 25 см ( крім портфелів, папок та дамських сумок).

 3.2. Проходження громадян у приміщення суду здійснюється за умови відсутності  у відвідувачів предметів і речовин, заборонених до пропуску в приміщення суду, вхід до службових приміщень суду допускається  з дозволу судді, керівника апарату суду або працівників апарату суду.

 

  1. Порядок проходження громадян до приміщення суду

4.1. Вхід у приміщення суду здійснюється наступним чином: понеділок, вівторок, середа, четвер з 09.00 до 17.30 години, п’ятниця з 09.00 до 16.15 години  (окрім обідньої перерви з 13.00 до 13.45):

- по виклику у якості підсудних, потерпілих, представників, позивачів, відповідачів, третіх осіб, свідків, спеціалістів, експертів, перекладачів – на час розгляду справи;

- виявлення бажання бути присутніми у залах судових засідань під час слухання цивільних, адміністративних справ та кримінального провадження  у відкритих судових засіданнях – на час розгляду справи;

- для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, цивільних та адміністративних справ, за умови подання письмової заяви та реєстрацією в журналі видачі справ для ознайомлення;

-  звернення на особистий прийом до голови суду або його заступників, а також керівника апарату – у визначені наказом голови  суду дні та часи прийому громадян.

Даний перелік підстав допуску громадян у приміщення суду є вичерпним.

4.1.1. Реєстрація усіх відвідувачів, які пропускаються до приміщення Галицького районного суду м. Львова (за винятком суддів та працівників апарату суду) фіксується військовослужбовцями підрозділів Національної гвардії України у відповідному журналі реєстрації із зазначенням прізвища та ініціалів, найменування документу, що посвідчує їх особу, дату, час та мету прибуття.

4.2. Особистий прийом з питань організаційного забезпечення судочинства здійснюється згідно із графіком особистого прийому громадян керівництвом суду, затвердженим головою суду, чи керівником апарату суду.

4.3. Отримання копій процесуальних документів, подання заяв, скарг, клопотань, звернень, повідомлень, листів та будь - яких інших документів здійснюється через канцелярію суду.

 

  1. Підстави відмови громадянам у проходженні до приміщення суду

5.1. Відвідування приміщення суду громадянами для позапроцесуального спілкування з суддями та працівниками апарату суду з метою з'ясування позицій та перспектив розгляду конкретних справ, здійснення впливу на суддів та працівників апарату суду, отримання консультацій та порад у суддів та працівників апарату суду щодо розгляду конкретних справ є недопустимим.

5.2. Не допускається відвідування приміщення суду громадянами з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння, неповнолітніх у віці до 16 років для участі у судовому засіданні у якості учасників судового процесу чи свідка. Неповнолітні діти віком до 16 років можуть знаходитись у приміщенні суду тільки у супроводженні близьких родичів, опікунів або педагогів (інших супроводжуючих осіб).

 

  1. Порядок пропуску громадян  до приміщення суду

6.1. Особи, які прибули для участі у судових засіданнях у якості сторін по справі, свідків, потерпілих, представників, третіх осіб допускаються у приміщення зали суду за наявності виклику суду, а у разі відсутності виклику - за розпорядженням судді, помічника судді або секретаря судового засідання чи судового розпорядника.

 6.2. Учасники судового процесу та слухачі допускаються до приміщення суду виключно на час розгляду конкретної справи. Особи, які прибули для участі у розгляді справи, та слухачі супроводжуються до зали судового засідання секретарем судового засідання чи судовим розпорядником. При цьому як учасники судового процесу, так і слухачі попереджаються секретарем судового засідання чи судовим розпорядником про необхідність покинути приміщення суду після закінчення судового засідання.

6.3. Особи, які прибули на особистий прийом до голови суду, заступника голови суду, керівника апарату суду чи, у разі його відсутності, заступника керівника апарату суду допускаються у приміщення суду у дні та години особистого прийому.

 

  1. Права та обов'язки відвідувачів суду

7.1. Відвідувачі суду мають право:

- здійснювати проходження у будівлі (приміщення) суду як учасники судового процесу, свідки, а також у зв'язку з виконанням службових обов'язків;

- здійснювати проходження у будівлю (приміщення) суду, канцелярію суду для здачі позовів, заяв, клопотань, апеляційних скарг, інших документів, для отримання копій процесуальних документів та будь-яких інших документів;

- прибути на особистий прийом до голови суду, заступника голови суду, керівника апарату суду чи, у разі його відсутності, заступника керівника апарату суду в дні та години, встановлені у суді;

- за власним бажанням бути присутніми у залі судового засідання, якщо судове засідання не оголошено закритим;

- бути присутніми в приміщенні суду тільки у робочий час, а в іншій час - за дозволом голови суду, судді,  при умові проведення в цей час судового засідання;

- учасники судового процесу, при наявності підстав, мають право звертатися за допомогою до судових розпорядників щодо питань припинення порушень громадського порядку;

- знайомитись із зразками судових документів, які знаходяться на стендах, отримувати інформацію про дату та час розгляду судових справ, які знаходяться у провадженні суду.

7.2. Відвідувачі суду зобов'язані:

 - дотримуватися встановленого порядку діяльності судів і норм поведінки у громадських місцях;

- виконувати вимоги суддів, працівників апарату суду з питань дотримання громадського порядку та цих Правил, не допускати порушень громадського порядку;

-  виконувати законні вимоги суддів, працівників апарату суду;

- дотримуватися черги на особистому прийомі до керівництва суду та в канцелярії суду (крім осіб, які мають право першочергового прийому в державних установах);

-  повідомляти секретарю судового засідання про власну явку до суду згідно виклику в якості учасника судового процесу;

-  до виклику в зал судового засідання знаходитись на місці, вказаному секретарем судового засідання чи судовим розпорядником;

-  мати охайний зовнішній вигляд.

-  у залах судових засідань під час розгляду справ відвідувачі (учасники процесу та слухачі) зобов'язані виконувати вимоги головуючого по справі, слухачі - підтримувати тишу під час ведення судового процесу, виходити та заходити до зали судового засідання, у якому розглядається справа, виключно з дозволу головуючого;

- слухачі та учасники судового процесу під час розгляду судової справи повинні відключити мобільні телефони;

- дбайливо ставитися до майна суду, не смітити, дотримуватися тиші і порядку в приміщенні суду.

7.3. В приміщенні суду відвідувачам заборонено:

- перебувати в службових приміщеннях або в залах судових засідань без дозволу голови суду, судді, чи працівника апарату суду;

- виносити з приміщень суду справи та документи, отримані для ознайомлення, а також майно суду;

-  вилучати зразки судових документів з дошки для оголошень суду, а також розміщувати на ній власні об'яви;

- знаходитись в будівлі (приміщенні) суду у неохайному вигляді, який порушує норми моральності у громадських місцях;

- палити та розпивати спиртні напої, уживати наркотичні та токсичні речовини;

- порушувати громадський порядок;

- голосно розмовляти, влаштовувати сварки;

- користуватися мобільними телефонами в залі судових засідань під час розгляду справи;

- висловлювати будь-які образи на адресу суддів, працівників апарату суду;

- пошкоджувати обладнання приміщень та майно суду;

- під час розгляду справи вести розмови, що не стосуються суті справи, допускати будь - які вислови на адресу суду чи учасників процесу, будь - яким іншим чином порушувати порядок у судовому засіданні чи виражати неповагу до суду.

        

  1. Відповідальність відвідувачів суду за порушення Правил поведінки у приміщенні суду

8.1. У випадку порушення відвідувачами встановлених у суді Правил поведінки у приміщенні суду голова суду, судді, працівники апарату суду мають право робити порушникам зауваження, а також вживати заходів до усунення (запобігання) порушень відповідно до наявних у них повноважень.

8.2. Порушник може бути видалений із зали судового засідання за порушення порядку після того,  як суд виніс попередження.

8.3. За наявності в діях відвідувача суду ознак адміністративного правопорушення, винна особа може бути притягнута у встановленому порядку до адміністративної відповідальності за ст. 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

8.4. У випадку порушення порядку у судовому засіданні або не підпорядкування законним розпорядженням головуючого, суд має право скласти протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

8.5. У випадку навмисного знищення або пошкодження майна та інших матеріальних цінностей суду на винних осіб, у порядку, передбаченому діючим законодавством України, покладається обов'язок відшкодувати заподіяну матеріальну шкоду.

 

Прикінцеві положення

 Дані Правила поведінки громадян у суді вводяться у дію з моменту їх затвердження.

 Зміст Правил поведінки громадян у суді доводиться до відома громадян, які відвідують приміщення суду, шляхом розміщення на дошці об'яв (оголошення) суду для загального ознайомлення та на офіційному веб-сайті суду в мережі Інтернет.