flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Порядок повернення судового збору, якщо такий був сплачений без подальшого звернення до суду

Якщо судовий збір повертається за клопотанням особи на підставі ухвали суду відповідно до пунктів 1-5 ч.1 ст. 7 Закону України «Про судовий збір», а саме:

1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;

2) повернення заяви або скарги;

3) відмови у відкритті провадження у справі;

4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв'язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням));

5) закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв'язку з відмовою позивача від позов) і гака відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях, такі кошти повертаються органами Державної казначейської служби України в порядку та на підставах, передбачених Порядком виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінет) Міністрів України від 03 серпня 2011 року № 845 (зі змінами).

 

У разі повернення судового збору, якщо такий був сплачений без подальшого звернення до суду, кошти повертаються відповідно до Порядку повернення коштів, помилково або надмір) зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року №787 (далі Порядок).

Згідно з абз. 1 п. 5 Порядку повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів, платежів та інших доходів бюджетів здійснюється за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету.

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 106 «Про деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету» органом, що контролює справляння надходжень бюджету за кодом бюджетної класифікації 22030000 «Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави» визначено суди, ДСА.

З огляду на викладене, подання на повернення коштів помилково зарахованого судового збору до органів Державної казначейської служби України здійснюється судами виключно за формою, затвердженою Порядком, яке підписує голова відповідного суду.

Таким чином, з метою повернення помилково сплаченого судового збору платнику необхідно звернутись до суду (на рахунок якого помилково перерахований судовий збір) із заявою про отримання подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету, форму якого затверджено Порядком.

Після отримання в суді подання, згідно з абз. 5 п. 5 Порядку останнє подається платником до органу Казначейства разом з його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа на переказ, або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджуюсь перерахування коштів до бюджету.

 

Зразок заяви