flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Вільний доступ до правосуддя для людей з особливими потребами

27 травня 2019, 10:55

Конвенція про права інвалідів в статті 9 («Доступність») регламентує, що держави-учасниці повинні вживати належних заходів щодо забезпечення інвалідам доступу на рівні з іншими до фізичного оточення, транспорту, інформації тощо, у тому числі до будівель, усунувши перешкоди, які заважають цій доступності.

Серед першочергових завдань, які стоять перед судовою владою щодо реалізації права громадян на доступ до правосуддя є забезпечення належного доступу до приміщень суду, судової інформації та участі в судовому процесі людей з особливими потребами.

Статтями 7, 8, 9 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» врегульовано питання щодо здійснення правосуддя в Україні на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом незалежно від раси, кольору шкіри, мови, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак. Усім суб’єктам правовідносин гарантується захист їх прав, свобод і законних інтересів незалежним і безстороннім судом, утвореним відповідно до Закону.

Забезпечення доступності споруд для людей з особливими потребами може відбуватися тільки шляхом проведення конкретних заходів, що дозволяють пристосувати оточуюче середовище до потреб таких людей з урахуванням індивідуальних особливостей фізичного обмеження і специфіки нозологій.

 Відтак, аби зробити судові установи комфортними для відвідувачів, 15 травня 2019 року у приміщенні Галицького районного суду м. Львова відбулись чергові збори апарату суду щодо забезпечення доступності суду та судової процедури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

На вказаних зборах апарат було проінформовано щодо алгоритму роботи зі створення передумов для зручності перебування людей з особливими потребами в приміщенні суду.

Разом з тим, у залах судового засідання, які розміщені на І поверсі суду, облаштовано окремі місця для осіб з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних (відповідно до діючих Державних будівельних норм «Будинки та споруди. Суди. В.2.2-26:2010» та встановлена кнопка виклику.

 Ми прагнемо бути кращими в тому, що робимо !

 Інформацію підготував помічник судді В.Бішко 

 

  *    *