flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок оскарження судового рішення

Порядок оскарження  судового рішення

 

В Україні відповідно до Конституції запроваджено апеляційне та касаційне оскарження судових рішень.

 

 

АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ

 

За загальним правилом, оскаржити рішення суду в апеляційному порядку може особа, яка брала участь у справі або яка не брала участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо зачіпає її пра­ва, свободи, інтереси чи обов'язки.

 

МОТИВИ АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ

 

Апеляційне оскарження допускається з мотивів допущення судом помилки як у питаннях факту (щодо встановлення обставин у спра­ві), так і в питаннях права (у застосуванні норм матеріального або процесуального права).

 

ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ

 

Для того щоб в апеляційному порядку оскаржити рішення суду, Вам слід подати апеляційну скаргу. Таку скаргу слід подавати через суд першої інстанції, який виніс рішення, однак адресатом скарги потрібно зазначати відповідний апеляційний суд, який уповноважений переглядати оскаржуване рішення. Скарга про апеляційне оскарження може бути подано протягом 10 днів з дня проголошення рішення.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ АПЕЛЯЦІЙНОЇ СКАРГИ

 

  В апеляційній скарзі мають бути зазначені:

 

- найменування суду апеляційної інстанції, до якого подається скарга;

 

- прізвище, ім'я, по-батькові особи, яка подає скаргу; наприклад:

 

- поштова адреса особи, яка подає заяву, а також номер засобу зв'язку;

 

- прізвище, ім'я, по-батькові осіб, які беруть участь у справі;

 

- поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електро­нної пошти,        

 

  якщо такі є, осіб які беруть участь у справі;

 

- назва документу з зазначенням відомостей про рішення, що оскаржується;

 

- в чому полягає незаконність або необґрунтованість рішення ;

 

- обґрунтування вимог особи, яка подала апеляційну скаргу, із зазначенням   

 

  того, у чому полягає неправильність чи неповнота до­слідження доказів і

 

  встановлення обставин у справі та (або) засто­сування норм права;

 

- клопотання особи, яка подала скаргу (за наявності таких), на­приклад про

 

  витребування нових доказів, про виклик свідків тощо;

 

- зміст вимог;

 

1.Змінити рішення суду;

2.Скасувати рішення суду та прийняти нове рішення.

3.Скасувати рішення суду і залишити позовну заяву без роз­гляду або    закрити провадження у справі;

4.Визнати рішення суду нечинним і закрити провадження у справі;

5.Скасувати рішення суду і направити справу на новий роз­гляд до суду першої інстанції.

 

- Перелік документів та інших матеріалів, що додаються до апеля­ційної скарги;

 

- Підпис скаржника;

 

- Дата підписання апеляційної скарги.

 

КАСАЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ

 

МОТИВИ КАСАЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ

 

Касаційну скаргу можна подавати лише, якщо Ви вважаєте, що суди попередніх інстанцій неправильно застосували норми матері­ального або процесуального права, що привело до неправильного вирішення справи.

Тобто, на відміну від апеляційного оскарження, підставами каса­ційного оскарження можуть бути помилки судів першої або апеляційної інстанцій лише у питаннях права (застосування норм матеріального та процесуального права), але не в питаннях до­слідження фактів справи.

Судом касаційної інстанції є Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ.

Оскаржити рішення суду в касаційному порядку можна в одномісячний строк з                 дня набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції, а у випадках, коли складення постанови було відкладено на певний строк у зв'язку зі складністю адміністратив­ної справи - з дня складення такої постанови у повному обсязі.