flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Відомості про заходи щодо порушників порядку проведення судового засідання

Відомості про заходи щодо порушників порядку проведення судового засідання

 

Однією із  гарантій  конституційних  прав і свобод та рівності  усіх людей  перед законом є справедливе та доступне правосуддя. Частиною 3 статті 8 Конституції України гарантується  звернення безпосередньо до суду для захисту конституційних  прав і свобод людини і громадянина. Основними завданнями суду є забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина, прав  і законних  інтересів юридичних осіб, інтересів  суспільства  і держави.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» здійснюючи  правосуддя,  суди є незалежними  від будь-якого  незаконного впливу. Втручання у здійснення правосуддя,  вплив на суд або суддів  у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший  спосіб  з метою завдання шкоди авторитету суддів чи  впливу на безсторонність  суду забороняється  і тягне за собою  відповідальність, установлену законом.

Кожен має право на участь у розгляді своєї справи у визначеному  процесуальним  законом  порядку  в суді будь-якої інстанції. Поряд з тим, кожен учасник судового процесу, а також  інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов'язані беззаперечно виконувати розпорядження головуючого, додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених в суді правил. За неповагу до суду винні особи притягуються до відповідальності, встановленої законом. Питання про притягнення особи до відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом негайно після вчинення порушення, у  зв'язку з чим у судовому засіданні із розгляду  цивільної чи кримінальної справи оголошується перерва.

Відповідно до норм Цивільного-процесуального законодавства  України особи, які беруть участь у справі, свідки, перекладачі, експерти, спеціалісти звертаються до суду словами "Ваша честь". Присутні в залі судового засідання повинні встати, коли входить і виходить суд. Рішення суду вони заслуховують стоячи. До осіб, які порушують встановлені в суді правила або протиправно перешкоджають здійсненню цивільного судочинства, судом застосовуються такі заходи  процесуального примусу: попередження;  видалення із залу судового засідання;  тимчасове вилучення доказів для дослідження судом;  привід. До учасників цивільного процесу та інших осіб, присутніх в судовому засіданні, за порушення порядку під час судового засідання або невиконання ними розпоряджень головуючого застосовується попередження, а у разі повторного вчинення зазначених дій - видалення із зали судового засідання.

У статті 272 Кримінально-процесуального кодексу України зазначено, якщо підсудний порушить порядок засідання або не підкориться розпорядженням головуючого, останній попереджає підсудного про те, що в разі повторення ним зазначених дій його буде видалено з залу засідання. При повторному порушенні порядку судового засідання підсудного за ухвалою суду можна видалити з залу засідання тимчасово або на весь час судового розгляду справи. У цьому випадку вирок після його винесення негайно оголошується підсудному.

В разі невиконання розпорядження головуючого прокурором, громадським обвинувачем, захисником чи громадським захисником головуючий робить їм попередження. При дальшому непідкоренні будь-якої із зазначених осіб розпорядженням головуючого розгляд справи за ухвалою суду може бути відкладено, коли неможливо без шкоди для справи замінити цю особу іншою.

За непідкорення розпорядженню головуючого або порушення порядку під час судового засідання свідок, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та інші громадяни несуть відповідальність за частиною 1 статті 1853 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Даною статтею передбачена відповідальність за прояв неповаги до суду, а саме: неповага до суду, що  виразилась у злісному ухиленні від явки в суд свідка, потерпілого, позивача, відповідача або в непідкоренні зазначених осіб та інших громадян розпорядженню головуючого чи в порушенні порядку під час судового засідання, а так само вчинення будь-ким дій, які свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил - тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Злісне ухилення експерта, перекладача від явки в суд - тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Тому, з вищевикладеного потрібно зазначити, що кожен учасник судового процесу, чи це є фізична особа чи представник юридичної особи, а також особа, яка присутня в залі судового засідання, повинні знати свої права та обов’язки в суді, бути ввічливими та толерантними при розгляді будь-якої справи,  виявляти повагу до суду і знати, що належна поведінка учасників судового розгляду сприяє ефективності судової влади, підвищенню авторитету та  довіри громадськості до суду.